Özel piyano dersi içerik

Piyano kolay öğrenmek

Piyano dersi Tülin Ertuğrul Özverim Piyano Öğretmeni Piyano dersi Tülin Ertuğrul Özverim Piyano Öğretmeni


Piyano içerik

Derslerimde piyano çalmayı doğru öğrenmeye odaklanıyorum. Çocukların özel piyano dersinde müziği tüm yönleriyle öğrenmelerini, kavramalarını ve sevmelerini amaçlıyorum.

Bu sayede müzik ömür boyu süren, sadık ve sevilen bir yoldaşımız olacaktır. Çocuğa, tüm gelişme olanakları açıkça sunulan, bağımsız bir kişi olarak davranıldığı bu öğrenme sürecinin en önemli dört unsuru;müzik anlayışı, teknik, ritim ve metodik anlamlı öğrenmedir. Eğer bu dört unsur dengedeyse piyano çalmayı öğrenmek keyifli bir hal alır.

Müzik anlayışı yalnızca nota okumayı öğrenmeyi kapsamaz, bir dolu müzik kavramını ve olgusunu, bilinçli bir süreç olarak bağlantıları anlamayı da içerir. Teknik, en başından itibaren, motor becerilerin sağlıklı ve etkili bir biçimde kullanımı ve kulağa hoş gelen bir tuşe için temel olan sağlıklı el ve parmak duruşunu kapsamaktadır.Ritim, çocuklar piyano parçalarının, sözcüklerle olan bağlantısını gösteren alıştırmalarla, oyun oynar gibi ritim duygusunu doğal bir şekilde öğrenmelidir.

Metodik anlamlı öğrenme: Hiçbir çocuk nasıl verimli piyano çalışılacağı bilgisiyle dünyaya gelmez. Bu nedenle evde pratik yapmasını istemek çoğu çocuğa fazla gelmektedir. Çocuğunuz, nasıl öğrenileceğini, zor olanın nasıl kolaylaştırılacağını, olanaksız gibi görünen şeylerin üstesinden nasıl gelinebileceğini ve olanaklıya nasıl dönüştürüleceğini derste öğrenmelidir. Oysa bunu konsepti çok basittir. Çocuklar oyun içinde tekrarlayarak öğrenirler;başarının anahtarı bu tekrarların bir enstrumanı öğrenme sürecine aktarılmasıdır.